Info

Naar het einde van het barbeelseizoen gaan we graag nog eens ‘oogsten’ op de Ardense rivieren. Ongecompliceerd met de feeder vissen, wat gesoakte stinkende pellets mee, zeteltje en thermos, paraplutje en we zijn vertrokken. Na een paar stekken stond de teller’s avonds op 11 barbelen. Geslaagde dag met groots amusement!
Veertien dagen later stonden we er terug. Al direct kwam een inboorling klagen dat we daar niet meer mochten vissen. We vielen uit de lucht. En inderdaad, een van overheidswege veranderd reglement belette ons om volgens de regels te vissen…
Dan reden we maar naar de Grensmaas alwaar er -zoals verwacht- teveel water passeerde. We hadden een stek op het oog waar het nog meeviel maar ook daar kwam na een paar uur vissen de twijfel en bliezen we de aftocht.
Dit word wachten tot de grote opening in de Ardennen op de eerste zaterdag van Juni dus!